Mikael Karlsson

- En av Klimatkämparna!

Ålder: 54
Sysselsättning: Näringslivsutvecklare på Värnamo kommun
Hushåll: 1 barn (15 år)
Kommun: Värnamo
Jag heter Mikael och min utmaningen kommer nog vara att upptäcka och därefter bryta vanor som jag har. Till exempel har fastighetsnära insamling gjort mig varse på hur ofantligt många förpackningar vi förbrukar i hushållet. Det såg man inte lika tydligt när allt gick till förbränning. Jag tror också att det finns att göra med resvanor i vardagen.
Invägningsnivå
14.7? ton CO2/år
Nuvarande
20 ton CO2/år
Utsläppstrend
Idag: 36?% Målet: -30%