Vad är klimatkampen?

Klimatkampen handlar om att inspirera invånare i Jönköpings län att gemensamt engagera oss för att minska vår klimatpåverkan.

Mål med kampanjen

Inspirera 7000 invånare i Jönköpings län till att börja använda Svalna och minska sin klimatpåverkan med 5% tills .
Förändring sedan invägning
Jönköpings län
Idag: +0.5% Målet: -5%
Antal användare
Jönköpings län
Idag: 568 Målet: 7000
Förändring sedan invägning
Jönköping
Idag: +18% Målet: -5%
Antal användare
Jönköping
307

Klimatkämparna

16 personer runt om i länet blir pionjärer i omställning och antar utmaningen att minska sina utsläpp med 30% under ett år, samt att låta allmänheten följa deras resa. Klimatkämparna använder Svalnas klimat-app för att lära känna och jobba med sina klimatavtryck.

Berättelser

Klimatkämparna ska minska sina utsläpp, men hur de ska göra skiljer sig från person till person. Här berättar några av dem om sig och sina tankar om utmaningen.

Samarbetspartners