Vad är klimatkampen?

Klimatkampen handlar om att inspirera invånare i Jönköpings län att gemensamt engagera oss för att minska vår klimatpåverkan.

Mål med kampanjen

Inspirera 7000 invånare i Jönköpings län till att börja använda Svalna och minska sin klimatpåverkan med 5% tills .
Utsläppstrend i Jönköpings län
Idag: +0.9% Målet: -5%
Antal användare i Jönköpings län
Idag: 241 Målet: 7000
Utsläppstrend i Jönköping
Idag: -0.8% Målet: -5%
Antal användare i Jönköping
126

Klimatkämparna

17 personer runt om i länet blir pionjärer i omställning och antar utmaningen att minska sina utsläpp med 30% under ett år, samt att låta allmänheten följa deras resa. Klimatkämparna använder Svalnas klimat-app för att lära känna och jobba med sina klimatavtryck.

Berättelser

Klimatkämparna ska minska sina utsläpp, men hur de ska göra skiljer sig från person till person. Här berättar några av dem om sig och sina tankar om utmaningen.

Samarbetspartners