Anna Carendi

- En av Klimatkämparna!

Ålder: 42
Sysselsättning: Hållbarhetskonsult, Diya Consulting AB (eget företag)
Hushåll: Sambo och 2 barn (9 och 11 år)
Kommun: Jönköping
Social media: Följ mig!
Jag heter Anna och arbetar som hållbarhetskonsult. Jag vill, svart på vitt, få reda på min klimatpåverkan och se vilka insatser som ger störst effekt. Jag hoppas också kunna inspirera andra. Vi är en aktiv familj så konsumtion kopplat till idrott, mat och resor kommer vara största utmaningen.
Invägningsnivå
6? ton CO2/år
Nuvarande
13 ton CO2/år
Utsläppstrend
Idag: 118?% Målet: -30%