Vi

inspirerar människor

hjälper företag

främjar forskning

Låt ditt bankkonto berätta hur klimatsmart du är. Koppla upp dig med mobilt BankID. Snabbt. Säkert. Gratis.
 
 
 

Kartlägg verksamhetens klimatavtryck med Svalnas Carbon Intelligence System™ och få kvalificerat stöd i hållbarhetsarbetet så att ni kan nå era klimatmål.
 
 
 

Vi bedriver egen forskning och samarbetar med andra forskare för att tillsammans lära oss mer om hållbara livsstilar och utveckla smarta, digitala tjänster för att minska utsläppen.
 
 

Vi hjälper människor, företag och organisationer att nå klimatmålen

Vi på Svalna brinner för att omställningen till ett hållbart samhälle ska lyckas. Därför utvecklar vi metoder och lösningar som hjälper människor, företag och organisationer att på ett heltäckande och effektivt sätt mäta sitt klimatavtryck och få redskap för att minska utsläppen. Genom att inspirera människor till förändring, hjälpa företag och främja forskning vill vi bidra till att vi når uppsatta klimatmål och skapar en hållbar värld för oss och kommande generationer.

471

ton CO2e sparade utsläpp

18 000

användare i klimatkalkylatorn

Klimatanalys för företag och organisationer

Svalnas Carbon Intelligence System™ beräknar företag och organisationers klimatavtryck med hjälp av sofistikerad teknologi. Resultaten visas i ett interaktivt system med kraftfulla verktyg som underlättar målstyrningsarbetet. Vi erbjuder även kvalificerat stöd i hållbarhetsarbetet så att ni kan nå era klimatmål. Smart och kostnadseffektivt!

Låt ditt bankkonto berätta hur klimatsmart du är

Vår unika klimatkalkylator beräknar ditt klimatavtryck baserat på vad du faktiskt konsumerar. Koppla upp dig med BankID och mät din klimatpåverkan i realtid. Utforska utsläppen och få koll på vad som spelar roll. Gå med i grupper, jämför dig med andra och få tips på vad du kan göra för att minska ditt avtryck. Tillsammans kan vi förändra världen!

Vi bidrar till forskning om hållbara livsstilar

Vi bedriver egen forskning och samarbetar med andra forskare för att tillsammans lära oss mer om hållbara livsstilar och utveckla smarta, digitala tjänster som kan hjälpa privatpersoner, företag och organisationer att mäta och minska sina utsläpp. Anonymiserad data som våra app-användare delar med oss kan användas för att studera beteendeförändringar, kartlägga klimatvänliga livsstilar och förstå vilken roll klimatkalkylatorer kan spela i omställningen till en mer hållbar värld.

Världsledande teknologi

Vår unika lösning går ut på att använda transaktionsdata för att beräkna utsläppen av växthusgaser. Direkt från banken för privatpersoner och från bokföringen för verksamheter. Metoden bygger på automatisk analys av data, och utsläppen beräknas baserat på spenderade kronor inom olika inköpskategorier. Genom att mäta klimatavtrycket baserat på den faktiska konsumtionen kan vi fånga utsläpp som andra missar.

Banbrytande

Första klimatkalkylatorn i världen som använder transaktionsdata

Säker

Certifierade säkerhetslösningar och krypterad datatrafik

Automatiserad

Snabb, automatisk analys av data

Heltäckande

Alla utsläppskällor inkluderas

Vill du veta mer?

Kontakta oss