8,9 ton CO2e

genomsnittliga utsläpp per person

-5%

genomsnittlig utsläppsminskning

18 000

användare i klimatkalkylatorn

Vi

inspirerar människor

hjälper företag

främjar forskning

Låt ditt bankkonto berätta hur klimatsmart du är. Koppla upp dig med mobilt BankID och se ditt klimatavtryck i realtid. Snabbt. Säkert. Gratis.
 
 
 
 

Svalnas Carbon Intelligence System™ är en klimattjänst som beräknar företags och organisationers heltäckande klimatavtryck och skapar förutsättningar för uppföljning och måluppfyllelse.
 
 
 

Vi bedriver egen forskning och samarbetar med andra forskare för att tillsammans lära oss mer om hållbara livsstilar och utvecklar smarta, digitala tjänster för att minska utsläppen.

Vi hjälper människor, företag och organisationer att nå klimatmålen

För att lösa klimatkrisen krävs stora förändringar på både individ- och samhällsnivå. Svalna beräknar och analyserar utsläppen av växthusgaser på ett effektivt och heltäckande sätt. Våra lösningar ger människor, företag och organisationer goda möjligheter att minska sina klimatavtryck - så att vi tillsammans kan nå uppsatta klimatmål och skapa en hållbar värld för oss och kommande generationer.

471

ton CO2e sparade utsläpp

18 000

användare i klimatkalkylatorn

Klimatanalys för företag och organisationer

Svalnas Carbon Intelligence System™ är en banbrytande klimattjänst som med hjälp av sofistikerad teknologi beräknar företag och organisationers klimatavtryck. Resultaten visas i ett interaktivt system med kraftfulla verktyg som underlättar målstyrningsarbetet. Vi erbjuder även kvalificerat stöd i hållbarhetsarbetet så att ni kan nå era klimatmål. Smart och kostnadseffektivt.

Låt ditt bankkonto berätta hur klimatsmart du är

Vår unika klimatkalkylator beräknar ditt klimatavtryck baserat på vad du faktiskt konsumerar. Koppla upp dig med BankID och mät din klimatpåverkan i realtid. Utforska utsläppen och få koll på vad som spelar roll. Gå med i grupper, jämför dig med andra och få tips på vad du kan göra för att minska ditt klimatavtryck. Tillsammans kan vi förändra världen.

Vi bidrar till forskning om hållbara livsstilar

Vi bedriver egen forskning och samarbetar med andra forskare för att tillsammans lära oss mer om hållbara livsstilar och utveckla smarta, digitala tjänster som kan hjälpa privatpersoner, företag och organisationer att få koll på sitt klimatavtryck och hjälp att minska det. Anonymiserad data som våra app-användare delar med oss kan användas för att studera beteendeförändringar, kartlägga klimatvänliga livsstilar och förstå vilken roll klimatkalkylatorer kan spela i omställningen till en mer hållbar värld.

Unik beräkningsmetod

Vår unika lösning går ut på att använda transaktionsdata för att beräkna utsläppen av växthusgaser. Direkt från banken för privatpersoner och från bokföringen för verksamheter. Metoden bygger på automatisk analys av data, och utsläppen beräknas baserat på spenderad krona inom olika inköpskategorier. Genom att mäta klimatavtrycket baserat på den faktiska konsumtionen kan vi fånga utsläpp som andra missar.

Banbrytande

Första klimatkalkylatorn i världen som använder transaktionsdata

Säker

Certifierad säkerhetslösning och krypterad datatrafik

Automatiserad

Snabb analys av all data

Heltäckande

Alla utsläpp inkluderas

Vill du veta mer?

Kontakta oss!