Att prata med vänner och bekanta om klimatet kan vara svårt. För en själv kan det upplevas frustrerande att bli bortviftad, att ses som alarmistisk eller neurotisk, samtidigt som ens vän inte sällan uppfattar en som dömande, känner sig attackerad och blir arg och ledsen.

Det finns många anledningar till att vi inte kan ta till oss vad som faktiskt håller på att hända. Det är få som missat att vi med väldigt stor sannolikhet står inför en klimatkris. Ändå agerar man inte. Varför är det så?

Det finns ett väldokumenterat psykologiskt fenomen som kallas ”normalcy bias” eller normalitetsbias. Vår hjärna vill så otroligt gärna att allt ska vara normalt, som vanligt, att vi tenderar att underskatta sannolikheten att en kris eller något farligt ska hända, och hur illa det skulle bli om det faktiskt skulle ske. Detta är något som är bra att veta när man blir frustrerad. Personen du pratar med är evolutionärt utvecklad för att inte reagera proportionerligt på det du säger.

Till detta kommer saker som bekräftelsebias, att vi är mera beredda att lyssna på det vi redan tror är sant. Allt som ger ångest och är obehagligt vill hjärnan undvika. Utmanande åsikter och att behöva ändra sin världsbild, speciellt om det innebär att man måste erkänna att man är i grav fara är inte särskilt lockande. Vi stänger ner, sätter på pausmusik, kan inte ta budskapet till oss.

Så hur i helsefyr ska man göra då? Tips kommer lastat.

Ju mer upprörd du är desto svårare kommer det bli för personen att lyssna, att ta in vad du säger. Försök vara saklig. Om personen kopplar dina argument till känslor är det lätt att tro att du hittar på eller vill övertyga dem för att just du är så arg eller ledsen.

Använd ett neutralt verktyg för att visa deras egen del i det hela, deras klimatpåverkan. Om avsändaren är en kalkylator som inte dömer utan bara visar svart på vitt att såhär ser dina utsläpp ut är det oftare lättare att ta till sig.

Förklara vad som redan händer och kommer hända i Sverige. Vi är programmerade att bry oss mer om saker som händer nära oss i tid och rum än långt bort, vilket är ännu en anledning till att vi har svårt att ta klimathotet på allvar. Läs på och förklara vad som kommer hända här, och inom vilken tidsrymd.

Inge hopp. Ge något att sträva mot. Jag hör hur folk suckar och sliter sitt hår, för har vi inte redan testat detta? Jo. Men likväl – varför ska vi fortsätta om vi tror att det vi gör är meningslöst, att det inte kommer hjälpa? Förändring är också otäck om den innebär att vi ska kasta oss ut i något okänt. Presentera lösningar, alternativ och förklara varför. Varför det är viktigt, vad det har för effekt. Var tydlig med att allt inte har samma verkan. ”Allt räknas” funkar inte. Vilket leder oss till...

Var ärlig. Applådera inte falska lösningar. Gå inte med på att källsortera och köpa ekologiskt ibland kompenserar för en långresa. Återigen är klimatkalkylatorer ett viktigt verktyg här.

Om du vill göra mer…
- Istället för att åka på resa när du fyller år, bjud in en föreläsare som kan prata om klimat och konsumtion och hålla en workshop med dina vänner
- Lobba för att ni ska bjuda in föreläsare till din arbetsplats som talar om detta
- Gör som Lucas gjorde och kalla till familjemöte och skaffa konto på Svalna eller en annan klimatkalkylator tillsammans. Förklara varför det är viktigt för dig och be din familj att lyssna, testa ge det en chans innan de förkastar det du säger.
- Få till en vegetarisk matcirkel med dina vänner – som Halv åtta hos mig, men alla bjuder in varandra till en vegetarisk middag. Gör det lustfyllt och visa att annorlunda kan vara bra!

Foto: Olof Åström

← Tillbaka till bloggen