Svalna använder certifierade säkerhetslösningar och all datatrafik är krypterad. Som användare kan du när som helst avsluta ditt konto och alla inloggningsuppgifter och annan data raderas då omedelbart.


Bankstandard

Svalnas säkerhetsarkitektur är framtagen och testad tillsammans med ett av Sveriges ledande konsultbolag inom IT-säkerhet. Utvecklingen följer OWASPs riktlinjer och våra servrar är certifierade enligt både ISO 27001 och PCI-DSS som är en säkerhetsstandard utvecklad av kortbolagen.


Kryptering

All kommunikation mellan Svalna och din webbläsare är krypterad med SSL-kryptering.


Identifiering med BankID

Svalna använder Mobilt BankID för att du ska kunna autentisera dig gentemot banken när vi hämtar din transaktionsdata. Det sker på samma sätt som i din bank-app.


vi vill inte veta

Svalna sparar inte specifik transaktionsdata efter att du loggat ut. Vi sparar information om storleken på ett inköp och hur inköpet kategoriserades, men vi sparar inte information om i vilken affär du handlat eller vid vilken tidpunkt. Vi gör det för att vi inte behöver eller vill ha den informationen lagrad (läs mer i vår FAQ).


Avsluta kontot - vi raderar allt

Du kan när som helst avsluta ditt konto i Svalna. Då raderas all information om dig, dina lösenord raderas och all information kring din eventuella bankkoppling raderas permanent från våra system.


Policy: integritet

Att hantera våra användares personuppgifter är ett förtroende vi på Svalna tar på största allvar. Vi är personuppgiftsansvariga enligt 3 § personuppgiftslagen. För att göra det tydligt för dig som användare hur vi använder dina uppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy. Läs också gärna våra användarvillkor.


Policy: vi säljer inte ut dig

En gammal sanning på internet är att om en tjänst är gratis innebär det att du "är varan”, det vill säga att den information tjänsten får ta del av kan användas för andra kommersiella syften. Vi jobbar inte så!. Läs mer i vår FAQ.