Hur fungerar Svalna?

Vår klimatkalkylator analyserar den information du ger oss om mat, vardagstransport, flygresor och boende och beräknar hur stora växthusgasutsläpp du orsakar på ett år. En betydande del av våra utsläpp kommer dock från konsumtion som inte ingår i dessa baskategorier, t ex från kläder, fika, elektronik, hälsa och skönhet. Det är detta som skiljer Svalna från andra klimatkalkylatorer. Genom att kategorisera och analyserar köpen du gör med ditt bankkort kan vi ge en mer detaljerad, mer korrekt uppskattning av dina utsläpp.

Hur vet Svalna hur stora koldioxidutsläpp som orsakas av ett visst köp?

Om en användare köper någonting kategoriserar Svalna köpet beroende på var man handlade (t ex kategoriseras ett köp från en vanlig matvarubutik som ”livsmedel”). Du kan också själv kategorisera om köp så att de hamnar i rätt kategori. För varje kategori har vi uppskattat ett mått på ”utsläpp per krona”. Dessa är baserade på Statistiska centralbyråns Miljöräkenskapsdata, vilka i sin tur baseras på data om nationalräkenskaperna (fakta om landets ekonomiska aktiviteter och utveckling) kopplat till utsläpp per bransch och konsumtionsstatistik. Låter det krångligt? Kortfattat använder vi ett snitt för hur mycket utsläpp en krona i en viss kategori i Sverige orsakar för att beräkna koldioxidutsläpp. Mycket förenklat, men över tid ger det en god uppskattning av utsläppen.

Varför ska jag ange min kommun och adress?

Genom att fylla i adress och kommun ger du oss möjlighet att genomföra en mer exakt uppskattning av utsläpp från ditt boende. Olika fjärrvärmenät orsakar olika stora utsläpp av växthusgaser per kWh och genom att fylla i uppgifter om din kommun får du en mer detaljerad uppskattning. Din adress används för att uppskatta vilken energianvändning ditt bostadshus har enligt Energideklarationen som täcker de flesta flerbostadshus.

Varför ger en tågresa flera kilo koldioxid när tåget går på förnybar el?

För kollektivtrafik räknar vi in bränsleförbrukningen, men också de utsläpp som uppkom under tillverkningen av fordonet, för underhåll osv, från en s k livscykelanalys. Därför kan det se ut som utsläppen blir förvånansvärt stora för t ex buss och tåg, men det är i själva verket en mer korrekt uppskattning än att bara räkna med utsläppen från bränslet eller elen.

Om jag köper ett plagg i god kvalitet som jag kan använda länge, får jag mindre utsläpp då?

Nej, det får du inte. Vi räknar bara på vad man faktiskt köper och använder ett medelvärde för utsläppen för en kategori, i detta fall ”kläder”. Man skulle kunna köpa massa plagg även om de är i god kvalitet, och orsakar då mer klimatutsläpp trots allt. Om man köper ett plagg i god kvalitet och då inte behöver köpa nytt på länge kommer det synas i ens utsläpp på så sätt.

När jag klickar på cirkeldiagrammet eller stapeldiagrammet över mina utsläpp står det att jag har utsläpp från någonting jag inte alls kan ha köpt. Varför blir det så?

Detta beror på att vår kalkylator helt enkelt kategoriserat någonting fel. Under diagrammet finns det en knapp där det står ”visa transaktioner” – där kan du gå in och kategorisera om de transaktioner som blivit fel. Om "visa transaktioner"-knappen inte finns där kan det vara så att din bank av någon anledning blivit frånkopplad. Testa då att koppla upp den igen genom att gå till "Meny" uppe i högra hörnet och sedan "Profil".

Hur vet ni hur mycket mina utsläpp minskar om jag genomför en förändring?

Det kan vi inte säkert veta. Vi har rådgjort med experter för att kunna göra rimliga antaganden och uppskattningar kring hur olika beteendeförändringar eller investeringar skulle påverka just dig, för att gör en så bra uppskattning som möjligt. Vi arbetar också kontinuerligt med att analysera och uppskatta de faktiska genomsnittliga utsläppsminskningar som sker när användare genomför olika förändringar för att kunna uppdatera våra uppskattningar om så behövs.

Vad innebär det om jag kopplar upp min bank?

Om du ansluter din bank till Svalna med hjälp av Tink AB så godkänner du att Tink AB tillhandahåller data om dina transaktioner från din internetbank till Svalna. Vi använder informationen för att kategorisera dina inköp i olika kategorier och uppskatta dina utsläpp från konsumtion. Läs mer om vår säkerhet här.

Vilka banker stödjer Svalna idag?

Tack vare vårt samarbete med Tink stödjer vi nu i princip alla banker i Sverige! Det finns några få undantag, exempelvis banker som bara erbjuder sparkonton (och inte konton kopplade till bankkort).

Vilken relation har ni till bankerna?

Vi har i dagsläget inget formellt samarbete med någon svensk bank, men det är något vi vill ändra på. Banker kan hjälpa oss att nå ut till fler och även dig att göra viktiga investeringar som leder till stora utsläppsminskningar idag och i framtiden. Du som sparar pengar i fonder kan bidra till att finansiera företag och lösningar som tar fram nya tekniker, istället för att passivt stötta gårdagens lösningar. Vi tror att banker kan spela en viktig roll här och är öppna för att samarbeta med dom kring frågor där vi kan bidra till mer hållbara konsumtionsmönster.

Vilken information från banken sparar ni? Hur använder ni den?

Svalna hanterar transaktionsdata (inköpsställe, belopp, datum) för att kategorisera dina inköp och för att du ska kunna se vilka som orsakat en viss mängd utsläpp och omkategorisera transaktionerna om vi felkategoriserat dem. Vi sparar inte information om de enskilda köpen, det sparas bara i din mobil eller webbläsare medan du är inloggad. Läs mer om hur vi hanterar information i vår integritetspolicy.

Är det säkert att använda Svalna?

Det är alltid förenat med viss risk att använda tjänster på nätet och vi på Svalna tar säkerhetsfrågor på största allvar. Vår säkerhetsarkitektur är utvärderad av Kirei, ett av Sveriges ledande IT-säkerhetsbolag och följer industristandardorganet OWASP:s riktlinjer. All kommunikation mellan Svalna och din app eller webbläsare är krypterad med SSL-kryptering. Servrarna är också certifierade enligt både ISO 27001 och PCI-DSS som är en säkerhetsstandard utvecklad av kortbolagen. Läs mer om vår säkerhet.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Vi sparar endast de data du själv matar in i tjänsten. Om du väljer att även låta oss koppla oss till din bank via BankID så sparas uppgifter om hur mycket du spenderat inom olika konsumtionskategorier. De data vi hämtar från din bank som används för att du ska kunna identifiera och kategorisera dina köp låser vi med en krypteringsnyckel som vi får från banken.

Vad går samarbetet med kommuner och andra organisationer ut på?

Svalna vill samarbeta med kommuner och organisationer jobbar som valt att arbeta aktivt med att förstå och hjälpa människor minska sin klimatpåverkan. Eftersom tjänsten är utvecklad tillsammans med Göteborgs Stad har vi tagit fram en lösning där sammanslagen (s.k. aggregerad) information sparas. Det är ingen risk för dig att bli identifierad men våra partners kan ändå lära sig mycket om hur de kan förbättra sitt arbete.

Hur används min data i forskning? Kan ni använda data om mig utan mitt aktiva godkännande?

Om du väljer att svara på en forskningsenkät kan du låta forskare få ta del av dina svar på olika frågor samt viss avidentifierad data över dina utsläpp, men aldrig information om enskilda inköp och var dessa skett. Vi samarbetar med forskare för att tillsammans lära oss mer kring hållbara konsumtionsmönster, hur de sprids och vad som faktiskt verkar underlätta för människor att leva med hållbart. Alla forskare som samarbetar med oss kommer också att vara tvungna att beskriva resultaten av forskningen för dig som deltagit och för andra Svalna-användare så att vi alla kan lära oss mer tillsammans. Många av er användare har livsstilar och strategier för att hålla era utsläpp låga och man kan säga att ni representerar framtiden och vi vill lära oss mer av er.

Kommer data att användas i kommersiella syften?

Nej. Vi samarbetar endast med organisationer eller universitet som på något sätt ansvarar för att hjälpa människor att leva mer hållbart.

Kan jag radera mitt konto och alla uppgifter?

Om du avslutar ditt konto hos oss kommer vi att radera alla dina uppgifter i vårt system. Inga konstigheter.

Hur kontaktar jag er om jag har fler frågor eller behöver teknisk support?  

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss på info@svalna.se.

Vilka villkor gäller?

Ta en titt på våra användarvillkor och vår integritetspolicy.