Way Out West har ända sedan starten för 13 år sedan tagit miljö- och hållbarhetsfrågorna på största allvar. Sedan 2012 serveras endast vegetarisk mat på festivalområdet, och sedan 2015 serveras inte längre någon mjölk - mycket tack vare att Oatlys drivit på för att minska festivalens miljöpåverkan. År 2019 tar festivalen sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå genom att för första gången redovisa sitt klimatavtryck för allt i från mat, dryck, energi, persontransport och godstransport till hyra av utrustning och boende. Till grund ligger datainsamling och beräkningar som Svalna har utfört. 

Vad ingår i klimatavtrycket som Svalna beräknat? 

Det klimatavtryck som Svalna har beräknat inkluderar de största utsläppskällorna som är förknippade med att arrangera festivalen, och som festivalarrangören (Luger) har direkt möjlighet att påverka. Närmare bestämt ingår utsläppen från godstransport, transport för artister och Lugeranställda till och från festivalen, energiförbrukning på festivalområdet, boende för artister och Lugeranställda, samt hyra av utrustning. Utsläpp som besökare ger upphov till i samband med transport, boende och konsumtion av mat och dryck ingår inte. 

Hur stort klimatavtryck har Way Out West?

Svalna uppskattar att Way Out West 2019 har ett klimatavtryck på 375 ton CO2e. De största utsläppskällorna är flygresor (29% av totalen), hyra av utrustning (27%) och godstransport (19%), se figur. Klimatavtrycket per biljett har uppskattats till 4,6 respektive 13,8 kg CO2e för en- och tre-dagarsbiljetter. Siffrorna ska tolkas som utsläppen av växthusgaser från att köpa en biljett, baserat på vad som ingår i priset för en biljett (mat och dryck ingår till exempel inte i priset, och därför ingår inte heller i klimatavtryck för en biljett).

Nyfiken på hur vi räknat i mer detalj? 

Kolla in vår rapport med fullständig beskrivning av alla datakällor, antaganden och beräkningar, samt detaljerade resultat. En kortversion av rapporten på två sidor hittar du här. Har du några frågor är du givetvis välkommen att höra av dig på info@svalna.se 

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill ditt företag eller organisation ha hjälp att beräkna sitt klimatavtryck? Kontakta oss, så kan vi se hur vi kan hjälpa dig!

← Tillbaka till bloggen